Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice oznamuje občanom, že  pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

ul. Priečna v úseku od č.d. 257 po č.d. 264, č.d. 300, č.d. 301, č.d. 488 a kostol

bude v termíne
10. december 2015 od 07.00 do 16.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Prerušenia distribúcie elektriny je možné overiť v stránkových dňoch na obecnom úrade v Spišskom Štiavniku, na úradnej tabuli obce pred OcÚ alebo na internetovej stránke obce www.spisskystiavnik.sk

 

list Východoslovenská distribučná, a.s.,