Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Mikuláš v našej obci

mikulas

Padá, padá biely sniežik na lesy a stráne.
Už Mikuláš s anjelikom chystajú si sane.
Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírym svetom
a darčeky roznášať budú všetkým dobrým deťom.

5. decembra 2015 v sobotu o 16,00 hodine navštívi našu obec Svätý Mikuláš.
Prosíme všetky deti do 15 rokov, aby čakali pred svojimi príbytkami.
Mikuláš prejde na saniach celou obcou a navštívi a obdarí všetky dobré deti.
Mikuláš začne návštevu detí na Priečnej ulici od bytoviek a bude pokračovať celou obcou až na ulicu Slnečnú.