Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM

Žiadame rodiny, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a ich deti sú žiakmi školy, že si musia opätovne požiadať o prepočet životného minima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  v termíne do 7. januára 2016.

Tlačivá je možné odovzdať na OcÚ Spišský Štiavnik u terénnych sociálnych pracovníkov obce od 4. do 7. januára 2016.