Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Šťastné a veselé

Šťastné a veselé

Želám Vám radostné a pokojné prežitie
Vianočných sviatkov,
želám Vám, aby sa splnili Vaše priania,
očakávania a predsavzatia
v novom roku 2016

Bc. Mária Kleinová
starostka obce