Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Delegovanie členov do okrskových komisií

Delegovanie členov do okrskových komisií č. 1 a č. 2 pre voľby do Národnej rady SR v roku 2016 je možné na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,

PONDELOK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.

UTOROK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.

STREDA 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.

ŠTVRTOK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.

PIATOK 7.00 – 12.30 hod.

po úradných hodinách dňa 11.1.2016 do 24.00 hod. u pracovníčky OcÚ p. Antónie Zummerovej, číslo telefónu 0905 576 954.