Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice oznamuje občanom, že  pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

ul. Slnečná č.d. 448, v úseku od č.d. 450 po č.d. 466,ul Hlavná č.d. 261, v úseku od č.d. 317 po č.d. 378

bude v termíne
8. február 2016 od 07.00 do 16.30 hod.

9. február 2016 od 07.00 do 16.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

prerušenie distribúcie elektriny