Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka 1/2016

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2016 sme dostali štyri odpovede. Jedna odpoveď bola nesprávna. Na obrázku boli vretená na pradenie ľanu.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiacu Simonku Dubňanskú. Výherkyňa si môže vecnú odmenu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

fotohadanka_naweb