Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Nová mailová adresa

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku oznamuje novú mailovú adresu s účinnosťou od 1.2.2016 urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com