Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obec Spišský Štiavnik a DHZ Spišský Štiavnik Vás srdečne pozývajú na

Slávnostné odovzdanie nového hasičského vozidla podpredsedom vlády a ministrom vnútra JUDr. Róbertom Kaliňákom v stredu 10.2.2016 o 16.00 pred obecným úradom.

 

hasici