Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce

oznámenie – ÚP obce

Hospodársky dvor komplexný návrh 2000

Hospodársky dvor Zábery PP

Komplexný návrh 10000 2

Osada komplexný návrh 2000

Osada TV energetika

Osada TV voda

Osada Zábery PP

ZaD1 2015 správa SŠ