Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky parlamentných volieb 2016

graf celkom

Výsledky volieb Spišský Štiavnik

Výsledky volieb Spišský Štiavnik okrsok 1

Výsledky volieb Spišský Štiavnik okrsok 2

zapisn_OVK_1_NR

zapisn_OVK_2_NR