Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti poslancov na dnešné Obecné zastupiteľstvo,sa toto presúva na štvrtok 17. marca 2016 na 17,00 hodinu.
Program Obecného zastupiteľstva ostáva nezmenený.