Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Montáž sirény

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku oznamuje občanom, že 2. apríla (sobota) 2016 bude prevádzať montáž sirény na budove obecného úradu. Z toho dôvodu budú vykonané viaceré skúšky tejto sirény.