Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

SPOLU-Slovensko

Fotografie zo školenia dňa 18.4.2016.

Počas školenia sa ženy zoznámili s Deklaráciou práv dieťaťa prijatou OSN,pretože sa pripravujú na prácu s deťmi, najmä pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,ale aj počas letných prázdnin. Tiež sa ženy zoznámili so spôsobom prezentácie prostredníctvom PC. Do konca roka sa naučia vytvoriť si takúto prezentáciu o obci, kolónii a dobrovoľníckej práci – samé. _IMG_4392 _IMG_4393