Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bola dňa 2.5.2016 pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

zberna

Akumulátory, batérie, odpadové oleje a žiarivky je možné odovzdať do 6.5.2016.

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.