Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Odpis stavu vodomerov

Veolia Poprad, oznamuje občanom, že od 9. do 13. mája 2016 budú pracovníci odpisovať stav vodomerov.  Prosíme občanov, aby sprístupnili svoje vodomery k odpisu.