Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prednáška – beseda

Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Klub dôchodcov
v Spišskom Štiavniku,
Vás srdečne pozývajú na prednášku – besedu
s MUDr. Jánom Melekom, dňa 29. mája 2016 o 17,00 hod. v Klube dôchodcov.
Téma prednášky: nástrahy stredného veku, prevencia chorôb, prvá pomoc pri
úrazoch a náhlych stavoch najčastejších chorôb, zdravá
výživa a pod.
MUDr. Melek bude odpovedať aj na Vaše otázky.