Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnická podkova 48. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

 

Dátum konania: 12.6.2016

Miesto: Športový areál Sp.Štiavnik

Kontaktná adresa:

Tomáš Javorský

Pavlovova 2340/2

058 01  Poprad

Riaditeľ:   Bc. Mária Kleinová                                             Hl. rozhodca: Tomáš Javorský

Tajomník:   Ján  Chripko                                                    Rozhodca: Katti Wicki

Lek. služba:  MUDr. Peter Pavol                                                          Ladislav Kacvinský

Vet. služba:  MVDr. Tibor Vozár                                                          Ján Gvušč

 

 Autor parkúrov: Ing. Marián Varga

   Podkováč: Jakub Talár

Účasť: otvorená

Kolbisko: Tráva 60×40

Opracovisko: 1x60x60 – tráva  1x30x20 – tráva

 

Uzávierka prihlášok:  9.6.2016 /akceptované prihlášky mailovou formou obec@spisskystiavnik.sk/

Prezentácia účastníkov: 12.6.2016 od 10.30. – 11.30 hod. Šport. areál Sp.Štiavnik


Súťaže:

 

  1. Skok “ZM” /dvojfázové skákanie/

Dátum:   12.6.2016               Hod.: 13.00                  Čl. pravidiel: 274.5.3

Prekážky: 90 cm                   Počet: 8/5                    Rýchlosť: 350m/min.

Počet koní na jazdca: 3        Štartovné: 5 €               Ceny: stužky, vecné

 

 

  1. Skok “Z”

Dátum:   12.6.2016               Hod.: následne             Čl. pravidiel: 238.2.1

Prekážky: 100 cm                 Počet: 9/10                  Rýchlosť: 350m/min.

Počet koní na jazdca: 3        Štartovné: 7 €               Ceny: stužky, finančné

 

 

  1. Skok “ZL”

Dátum:   12.6.2016               Hod.: následne             Čl. pravidiel: 238.2.2

Prekážky: 110 cm                 Počet: 9/10                  Rýchlosť: 350m/min.

Počet koní na jazdca: 3        Štartovné: 10 €             Ceny: stužky, finančné

 

Poznámky: – účasť na prezentácii je povinná

– prihlášky zaslať v termíne na predpísaných tlačivách SJF

– v súťaži č. 1 zvlášť vyhodnotenie jazdcov do 15 rokov