Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2016 sme dostali osem správnych odpovedí.

fotohadanka_web
Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku je hasičská siréna pred opravou. Používa sa pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií – požiar, prírodná katastrofa a pod.
Výhercom sa stal Samko Slivka z ulice Hlavnej.

Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.