Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Odstávka vody

Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad oznamuje občanom, že na ulici Slnečnej bude dnes 14. júna 2016, z dôvodu poruchy odstavená dodávky pitnej vody.
Riaditeľstvo Základnej školy v Spišskom Štiavniku oznamuje,že z dôvodu odstávky pitnej vody bude dnes ukončené vyučovanie po štvrtej vyučovacej hodine o 11,30 hod.