Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Povinné očkovanie psov

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 18.6.2016

Harmonogram podľa ulíc:

Hlavná – zastávka autobusu 9.30 hod.,

zastávka pred farou 10.15 hod.,

Priečna, pred č. domu 416 10.45 hod.,

pred OcÚ 11.15. hod.

Mlynská – v strede ulice 11.30 hod.,

Kvetná 12.15 hod.

bytovky ulica Priečna 13.00 hod.

Cena vakcinácie je 7 €, v tejto cene je zarátané aj poštovné, ktoré sa zaplatí poštovou poukážkou na pošte.