Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dovolenka stavebný úrad

Oznamujeme, že pracovníčka stavebného úradu v obci  Spišský Štiavnik nebude pracovať v dňoch od 25.7.2016 do 7.8.2016 z dôvodu čerpania dovolenky.