Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

časť Kaštieľ v úseku od č.d. 471 po č.d. 472

bude v termíne
29. júl 2016 od 08.30 do 13.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

vsd list