Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Mobilná zberňa

V dňoch od 15.8. – 18.8.2016 je v našej obci pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

zberna

Do mobilnej zberne patria:

–        Žiarivky

–        Opotrebovaný motorový olej

–        Akumulátory a batérie

–        Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

 

Nepatrí tu elektroodpad, ktorý sa zbiera samostatne a v iných termínoch.

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.