Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku bol zväčšovací prístroj, slúžiaci pri výrobe fotografií.

Výherkyňou sa stala Anna Hudziková.

 fotohadanka

Odmenu si  môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.