Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Súťaž o najkrajší balkón a záhradku

V poslednom čísle obecného spravodajcu sme vyhlásili súťaž o najkrajší balkón a záhradku.  Členovia redakčnej rady obecného spravodajcu si spravili prechádzku dedinou a vybrali 15 najkrajších záhrad.  Celkového víťaza určite vy,  občania hlasovaním na obecnej stránke.

Fotografie záhrad a balkónov sú očíslované, svoj hlas môžete dať v ankete na konci tohto článku.

 

záhrada číslo 1

1

záhrada číslo 2

2

záhrada číslo 3

3

záhrada číslo 4

4

záhrada číslo 5

5

záhrada číslo 6

6

záhrada číslo 7

7

záhrada číslo 8

8

záhrada číslo 9

9

záhrada číslo 10

10

záhrada číslo 11

11

záhrada číslo 12

12

záhrada číslo 13

13

záhrada číslo 14

14

záhrada číslo 15

15

Hlasovanie bolo ukončené.

pravidlá sútaže

Fotogaléria balkónov a záhrad v Spišskom Štiavniku