Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM

Obecný úrad Spišský Štiavnik oznamuje občanom, že pokladňa OcÚ bude v dňoch 13. a 14. októbra 2016 zatvorená z dôvodu školenia pracovníkov.