Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

DEŇ ZDRAVIA

MS SČK v Spišskom Štiavniku

Vás týmto srdečne pozýva na

DEŇ ZDRAVIA

dňa 24.11.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Knižnici v Sp. Štiavniku.

Jedná sa o komplexnú analýzu zdravia prístrojom, ktorý bol vyvinutý po mnohých rokoch výskumov NASA, lekármi a počítačovými odborníkmi na všetky vnútorné orgány (srdce , pečeň, pľúca, pankreas, žlčník, obličky, hrubé a tenké črevo, ženské a mužské orgány, vitamíny, minerály, aminokyseliny, cukor, štítna žľaza, cievy, reuma, stav kosti, imunitný systém, voda v tele.
Analýza sa robí bez odberu krvi, trvá 15 minút a je zdarma.

Tešíme sa na Vašu účasť!