Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 4/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

fotohadanka2_web

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku sa používa pri výrobe šindľov. Je to nôž, alebo dlabačka na vytvorenie drážky, po štiavnicky fugač.

Výhercom sa stal Andrej Brtko z ulice Kvetnej.

Odmenu si môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.