Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Európsky deň 112 v Poprade

 Európsky deň 112

„Dňa 10. 2. 2017, t. j. v piatok, od 09:00 do 13:00 h Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia z poverenia Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky organizuje pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Obchodnom centre MAX v Poprade aktivity zamerané na spropagovanie čísla tiesňového volania 112. Program bude zameraný najmä na:

· prezentácie a ukážky činností záchranných zložiek (OR Policajného zboru SR v Poprade, HaZZ v Poprade, Slovenský červený kríž, ÚS Poprad, Asociácia Samaritánov SR, Dobrovoľní hasiči z obce Hozelec, Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Chemosvit, a. s. Svit prostredníctvom svojej jednotky zdravotníckej pomoci civilnej ochrany, horská záchranná služba),

· prehliadku výtvarných diel detí maľovaných na tému „ochranárik očami detí“,

· ukážky techniky, prístrojov, ochranných prostriedkov, atď.

Úlohou Európskeho dňa 112, ktorý je 11. februára, je zvýšiť povedomie občanov o existencií a fungovaní čísla tiesňového volania 112, čo môže významne pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia. Už 14 rokov je európska tiesňová linka 112 aj na Slovensku.“