Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zmeny a doplnky ÚPN obce Spišský Štiavnik rok 2016

komplexny-navrh-2-000-osada

komplexny-navrh-10-000

komplexny-navrh-2000-kacvinsky

perspektivne-pouzitie-pp-kacvinsky

perspektivne-pouzitie-pp-osada

s_stiavnik-zad-1-upn-o-sprava-cistopis

schema-zav_casti-upn

tv-el_kable-2000-osada

tv-voda-plyn-2000-osada

verejnoprospesne-stavby