Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2017 sme dostali päť správnych odpovedí.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku sa používal ako pomôcka pri vyzúvaní čižiem. Výhercom sa stala Marta Lichvariková.

 

Odmenu si  môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.