Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci Spišský Štiavnik je naplánovaný firmou Brantner Poprad na tieto termíny:

8.4.2017 /sobota/

23.9.2017 /sobota/