Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotohádanka č. 2/2017

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2017 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku je expozimeter, je to zariadenie na meranie expozície – určuje podľa úrovne osvitu nastavenie správnej kombinácie základných fotografických veličín, (hodnota clony, dĺžka expozičného času a citlivosti obrazového snímača) ktoré vedú k správnej expozícií snímky.

Výhercom sa stal Vlastimil Družbacký z Popradu.

Odmenu si môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.