Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity zasadnutie Obecného zastupiteľstva pokračuje dňa 15.5.2017 /pondelok/ o 17.00 hod.