Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNAM k zasadnutiu OZ

Oznamujeme, že z dôvodu ospravedlnenia sa poslancov OZ  sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá za deň 30. jún 2017 o 17.00 hod.