Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

PRAMIENKY PUTUJÚ – VÝLET

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku do 25. júla 2017

Kontakt: Rákociová, č.t. 052/788 56 01, email obec@spisskystiavnik.sk

Pramienky 2017