Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

Voľby predsedu PSK:

  • Milan Majerský PaedDr., PhD – 165 hlasov
  • Jozef Mihalčin Ing. – 71 hlasov
  • Peter Chudík MUDr. – 47 hlasov
  • Miroslav Škvarek Ing., MPH – 24 hlasov
  • Ján Garaj JUDr., MBA – 21 hlasov

voľby2017 predseda PSK

zápisnica okrsok 1

zápisnica okrsok 2