Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Dovolenka

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že Obecný úrad v Spišskom Štiavniku bude počas vianočných sviatkov od 27.12.2017 do 29.12.2017 zatvorený z dôvodu čerpania
dovoleniek.