Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Navrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020

Navrh_PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020

Navrh_PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020 textova časť