Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

ZaD 2 Sp_Štiavnik správa

Komplexný 10 000 sútlač

Komplexný 10 000

Komplexný A 2880 sútlač

Komplexný A 2880

Komplexný B 2880 sútlač

Komplexný B 2880

PP A 2880

PP B 2880

TV A 2880

TV B 2880

TV A 2880 sútlač

TV B 2880 sútlač

Verejnoprospešné stavby

Komplexný C 2880 sútlač Komplexný C 2880

Článok bol aktualizovaný 27.3.2018