Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na besedu

V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh
Vás pozývame
na stretnutie – besedu do knižnice v Spišskom Štiavniku

dňa 20.03.2018 o 16.00 hod. v Obecnej knižnici
Pozvaní hostia: p. Terézia Javorská (zážitky a život vo Veľkej Británii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami!