Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2 sa uskutoční zápis detí do materskej školy.

Zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v materskej škole v školskom roku 2018/2019 sa koná v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik, v dňoch:

– 2. mája 2018 (streda) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
– 3. mája 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
– 4. mája 2018 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo formáte PDF

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo formáte DOC