Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zber elektroodpadu

zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu
7. apríla 2018.
Žiadame občanov, aby si elektroodpad priniesli pred obecný úrad. Zber začne pred OcÚ od 9.00 hodiny.