Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

FOTOHÁDANKA 2/2018

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2018 sme dostali dve správne odpovede.
Na obrázku bol drevený hoblík s rukoväťou vzadu, ktorý sa používa na vyrovnanie a vyhladzovanie veľkých drevených plôch.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiaceho Andreja Brtka.
Výherca si môže vecnú odmenu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.