Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vakcinácia psov proti besnote

Veterinárny lekár MVDr. Šimonovič oznamuje chovateľom psov, že v sobotu 25. augusta 2018 vykoná vakcináciu psov proti besnote podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Cena za vakcináciu je 7,00 €, platí sa poštovou poukážkou.

Vakcinácia sa bude vykonávať nasledovne:

– 9.45 hod. – zastávka Harby
– 10.30 hod. autobusová zastávka pri fare
– 11.15 hod. križovatka pri škole
– 12.00 hod. pred OcÚ
– 12.15 hod. ulica Mlynská pri mlyne
– 12.45 hod. ulica Kvetná
– 13.15 hod. ulica Lúčna
– 13.30 hod. bytovky pri ihrisku