Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

KOMPOSTOVANIE V DOMÁCNOSTI

Obecný úrad Spišský Štiavnik  vás pozýva na informačnú prednášku  o kompostovaní s názvom

KOMPOSTOVANIE V DOMÁCNOSTI

Stretnutie je určené pre všetkých občanov obce Spišský Štiavnik  a je zamerané na problematiku biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad domácností.

 

KEDY: 25.9.2018 2018 o 17:30 hod.

KDE: zasadačka Obecného úradu v Spišskom Štiavniku

 

Nakoľko sa naša obec rozhodla zaviesť systém domáceho kompostovania a zaobstarať do domácností kompostovací zásobník, dovoľujeme si vás pozvať na toto stretnutie, kde sa dozviete viac o tom:

 

  • Aké je kompostovanie nenáročné a zároveň prínosné
  • Prečo a ako správne kompostovať
  • Ako môžeme spoločne znížiť množstvo komunálneho odpadu a platiť menej za odpady
  • Účasť aspoň jedného člena domácnosti na prednáške je podmienkou na bezplatné prevzatie kompostéra

 

Informačný list Spišský Štiavnik