Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet zapísaných voličov: 1761
Počet vydaných obálok: 1346
Počet odovzdaných obálok: 1346
Volebná účasť: 76,43%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 1346

3. Mária Kleinová, Bc., nezávislá kandidátka – 670 hlasov – 50,95 %

2. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota –  429 hlasov – 32,62 %
1. Michal Burda, Ing., KDH –  216 hlasov – 16,42 %

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 1311

11. Matúš Korheľ, Ing.,  nezávislý kandidát  –  753 hlasov
8. Martin Hudzík, Ing., nezávislý kandidát   – 748 hlasov
5. Marcel Dulovič, Mgr. Art., nezávislý kandidát  –   738 hlasov
15. Róbert Martinko, nezávislý kandidát  –  726 hlasov
14. Daniel Martinko, Ing., nezávislý kandidát  –  702 hlasov
2. Štefan Bukovič, Ing., Mgr. , Slovenská národná strana  –  701 hlasov
16. Peter Parák, Mgr., 34 r., nezávislý kandidát  –  697 hlasov
7. Katarína Galasová, Mgr., SaA, OĽANO  –  655 hlasov
3. Michal Burda, Ing., nezávislý kandidát  –  463 hlasov

 

 

 

12. Dušan Lacko,  Strana tolerancie a spolunažívania – 430 hlasov
18. Ján Rusnák, Slovensko do toho! – 425 hlasov
20. Cyril Žiga,  Rómska iniciatíva Slovenska – 425 hlasov
9. Stanislav Hudzík,  Kresťanskodemokratické hnutie – 423 hlasov
10. Ján Koňa, Strana tolerancie a spolunažívania – 423 hlasov
4. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota – 408 hlasov
21. Martin Žiga,  Naj – nezávislosť a jednota – 401 hlasov
13. Jaroslav Lacko,  Strana rómskej koalície – srk  – 398 hlasov
17. Rudolf Pokoš,  Naj – nezávislosť a jednota – 391 hlasov
1. Adrián Balog,  Naj – nezávislosť a jednota – 332 hlasov
6. Renáta Dulovičová, Ing.,  Progresívne Slovensko – 316 hlasov
19. Konrád Števček, Ing., Spolu – občianska demokracia – 278 hlasov

 

zápisnica z komunálnych volieb 2018