Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb prezidenta SR v roku 2019

Deň a čas konania volieb – 16.3.2019                7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná

volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať  v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod zľava,

– volebný okrsok č. 2, do ktorého patria ulice – ulice Hlavná, Priečna od súp.čísla 275,

volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod sprava