Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Revízor

 

Komédia v podaní Divadla OZVENA – Stráže v réžií R. Kubusa.
V sále urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku 7. apríla 2019 (nedeľa) o 17. hod.
Vstupné: 3 €